Радовић Жарко распоред

од 11.09.2023 до 17.09.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10

2a

Машински елементи
- 2023-09-11131
10.30 4. 11.15

Ia

Бродски погон
- 2023-11-06131
11.20 5. 12.05

3b

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-10-02131
12.10 6. 12.55

3b

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-09-11131

Уторак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10

Ib

Бродски погон
- 2023-11-07106
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05

2b

Машински елементи
- 2023-09-12108

Сриједа

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55

3a

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-10-04131
13.00 7. 13.45

3a

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-10-04131
13.50 8. 14.35

2b

Машински елементи
- 2023-10-04131
14.40 9. 15.25

2b

Машински елементи
- 2023-10-04131

Четвртак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15

Ib

Бродски погон
- 2023-10-26131
11.20 5. 12.05

3b

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-10-05131
12.10 6. 12.55

3a

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-10-05131
13.00 7. 13.45

3a

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-09-14131
13.50 8. 14.35

2a

Машински елементи
- 2023-10-05131
14.40 9. 15.25

2a

Машински елементи
- 2023-10-05131

Петак

07.45 1. 08.30

1a

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
2023-09-15 - 2023-09-15106
08.35 2. 09.20

3b

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-10-06105
09.25 3. 10.10

Ia

Бродски погон
- 2023-10-27108
10.30 4. 11.15

1b

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
2023-09-15 - 2023-09-15108