Радовић Жарко распоред

од 11.09.2023 до 17.09.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10

2a

Машински елементи
- 2023-09-11131
10.30 4. 11.15

Ia

Бродски погон
131
11.20 5. 12.05

3b

Бродски котлови и парне турбине
131
12.10 6. 12.55

3b

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-09-11131

Уторак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10

Ib

Бродски погон
106
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05

2b

Машински елементи
- 2023-09-12108

Сриједа

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55

3a

Бродски котлови и парне турбине
131
13.00 7. 13.45

3a

Бродски котлови и парне турбине
131
13.50 8. 14.35

2b

Машински елементи
131
14.40 9. 15.25

2b

Машински елементи
131

Четвртак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15

Ib

Бродски погон
131
11.20 5. 12.05

3b

Бродски котлови и парне турбине
131
12.10 6. 12.55

3a

Бродски котлови и парне турбине
131
13.00 7. 13.45

3a

Бродски котлови и парне турбине
- 2023-09-14131
13.50 8. 14.35

2a

Машински елементи
131
14.40 9. 15.25

2a

Машински елементи
131

Петак

07.45 1. 08.30

1a

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
2023-09-15 - 2023-09-15106
08.35 2. 09.20

3b

Бродски котлови и парне турбине
105
09.25 3. 10.10

Ia

Бродски погон
108
10.30 4. 11.15

1b

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
2023-09-15 - 2023-09-15108