Радовић Жарко распоред

од 21.11.2022 до 27.11.2022

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20

1b

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
2022-11-21 - 2022-11-21131
09.25 3. 10.10

1a

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
2022-11-21 - 2022-11-21131
10.30 4. 11.15

2a

Машински елементи
2022-11-21 - 2022-11-21131
11.20 5. 12.05

3b

Бродски котлови и парне турбине
2022-11-14 - 2022-12-26105

Уторак

07.45 1. 08.30

1b

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
2022-11-22 - 2022-11-22105
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10

Ib

Бродски погон
2022-11-22 - 2022-11-22105
10.30 4. 11.15

1a

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
2022-11-22 - 2022-11-22105
11.20 5. 12.05

2b

Машински елементи
2022-11-22 - 2022-11-22116

Сриједа

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05

Ia

Бродски погон
2022-11-23 - 2022-11-23131
12.10 6. 12.55

3a

Бродски котлови и парне турбине
2022-11-23 - 2022-11-23131
13.00 7. 13.45

3a

Бродски котлови и парне турбине
2022-11-23 - 2022-11-23131
13.50 8. 14.35
Група 1

2b

Машински елементи
2022-11-23 - 2022-11-23131
14.40 9. 15.25
Група 1

2b

Машински елементи
2022-11-23 - 2022-11-23131

Четвртак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15

Ib

Бродски погон
2022-09-08 - 2022-12-29131
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55
Група 1

3a

Бродски котлови и парне турбине
2022-11-24 - 2022-11-24Radionica
13.00 7. 13.45
Група 1

3a

Бродски котлови и парне турбине
2022-11-24 - 2022-11-24Radionica
13.50 8. 14.35
Група 1

2a

Машински елементи
2022-11-24 - 2022-11-24131
14.40 9. 15.25
Група 1

2a

Машински елементи
2022-11-24 - 2022-11-24131

Петак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20

3b

Бродски котлови и парне турбине
2022-11-25 - 2022-11-25101
09.25 3. 10.10

Ia

Бродски погон
2022-11-25 - 2022-11-25101