Саулачић Балдо распоред

од 11.09.2023 до 17.09.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55
13.00 7. 13.45
13.50 8. 14.35
Група 1

IIb

Поморство II
119
14.40 9. 15.25
Група 1

IIb

Поморство II
119
15.45 10. 16.30
Група 1

IIa

Поморство II
119
16.35 11. 17.20
Група 1

IIa

Поморство II
119

Уторак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55
13.00 7. 13.45
13.50 8. 14.35
14.40 9. 15.25
15.45 10. 16.30
Група 1

Ia

Поморство I
119
16.35 11. 17.20
Група 1

Ia

Поморство I
119
17.25 12. 18.10
Група 1

Ia

Поморство I
119

Сриједа

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55
13.00 7. 13.45
13.50 8. 14.35
14.40 9. 15.25
15.45 10. 16.30
Група 1

Ib

Поморство I
119
16.35 11. 17.20
Група 1

Ib

Поморство I
119
17.25 12. 18.10
Група 1

Ib

Поморство I
119