Мирановић Ристо распоред

од 15.04.2024 до 21.04.2024

Иди на тренутно
ДАНАС

Понедјељак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55
13.00 7. 13.45
13.50 8. 14.35
14.40 9. 15.25
15.45 10. 16.30
Група 1

3a

2024-04-15 - 2024-04-15Radionica
16.35 11. 17.20
Група 1

3a

2024-04-15 - 2024-04-15Radionica

Уторак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
Група 1

1a

Основе машинства
2024-04-16 - 2024-04-16Radionica
12.10 6. 12.55
Група 1

1a

Основе машинства
2024-04-16 - 2024-04-16Radionica
13.00 7. 13.45
Група 1

1a

Основе машинства
2024-04-16 - 2024-04-16Radionica
13.50 8. 14.35
Група 1

3b

2024-04-16 - 2024-04-16Radionica
14.40 9. 15.25
Група 1

3b

2024-04-16 - 2024-04-16Radionica
15.45 10. 16.30
Група 1

3b

2024-04-16 - 2024-04-16Radionica
16.35 11. 17.20
Група 1

3b

2024-04-16 - 2024-04-16Radionica

Сриједа

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55
Група 1

3a

2024-04-17 - 2024-04-17Radionica
13.00 7. 13.45
Група 1

3a

2024-04-17 - 2024-04-17Radionica
13.50 8. 14.35
Група 1

4a

2024-04-17 - 2024-04-17106
14.40 9. 15.25
Група 1

4a

2024-04-17 - 2024-04-17106
15.45 10. 16.30
Група 1

4a

2024-04-17 - 2024-04-17106
16.35 11. 17.20
Група 2

4a

2024-04-17 - 2024-04-17106
17.25 12. 18.10
Група 2

4a

2024-04-17 - 2024-04-17106

Четвртак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55
13.00 7. 13.45
13.50 8. 14.35
14.40 9. 15.25
Група 2

4b

2024-04-18 - 2024-04-18106
15.45 10. 16.30
Група 2

4b

2024-04-18 - 2024-04-18106
16.35 11. 17.20
Група 1

4b

2024-04-18 - 2024-04-18106
17.25 12. 18.10
Група 1

4b

2024-04-18 - 2024-04-18106
18.15 13. 19.00
Група 1

4b

2024-04-18 - 2024-04-18106

Петак

07.45 1. 08.30
Група 1

1a

Основе машинства
2024-04-19 - 2024-04-19Radionica
08.35 2. 09.20
Група 1

1a

Основе машинства
2024-04-19 - 2024-04-19Radionica
09.25 3. 10.10
Група 1

1b

Основе машинства
2024-04-19 - 2024-04-19Radionica
10.30 4. 11.15
Група 1

1b

Основе машинства
2024-04-19 - 2024-04-19Radionica
11.20 5. 12.05
Група 1

1b

Основе машинства
2024-04-19 - 2024-04-19Radionica
12.10 6. 12.55
Група 1

1b

Основе машинства
2024-04-19 - 2024-04-19Radionica
13.00 7. 13.45
Група 1

1b

Основе машинства
2024-04-19 - 2024-04-19Radionica