Тодоровић Ненад распоред

од 02.10.2023 до 08.10.2023

Иди на тренутно
ДАНАС

Понедјељак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55

4a

Сигурност, безбједност и прва медицинска помоћ на мору
106
13.00 7. 13.45

4b

Сигурност, безбједност и прва медицинска помоћ на мору
106
13.50 8. 14.35
14.40 9. 15.25
15.45 10. 16.30

IIb

Медицина за поморце
118
16.35 11. 17.20

IIb

Медицина за поморце
118
17.25 12. 18.10

IIa

Медицина за поморце
118
18.15 13. 19.00

IIa

Медицина за поморце
118