Николић Катија распоред

од 11.09.2023 до 17.09.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30

IIIb

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-11-06116
08.35 2. 09.20

4a

Сигурност, безбједност и прва медицинска помоћ на мору
- 2023-10-02116
09.25 3. 10.10

IIIa

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-11-06116
10.30 4. 11.15
Група 2

IIIa

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-11-06116
11.20 5. 12.05
Група 2

IIIa

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-11-06116
12.10 6. 12.55
Група 1

4b

Сигурност, безбједност и прва медицинска помоћ на мору
- 2023-11-06116

Уторак

07.45 1. 08.30

4a

Сигурност, безбједност и прва медицинска помоћ на мору
- 2023-10-03116
08.35 2. 09.20
Група 1

IIIb

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-11-07116
09.25 3. 10.10
Група 1

IIIb

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-11-07116
10.30 4. 11.15

IIIa

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-11-07116
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55

IIIb

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-11-07116

Сриједа

07.45 1. 08.30
Група 2

IIIb

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-12-27109b
08.35 2. 09.20
Група 2

IIIb

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-12-27109b
09.25 3. 10.10

4b

Сигурност, безбједност и прва медицинска помоћ на мору
- 2023-12-27109

Четвртак

07.45 1. 08.30
Група 1

4a

Сигурност, безбједност и прва медицинска помоћ на мору
- 2023-10-05116

Петак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55

4b

Сигурност, безбједност и прва медицинска помоћ на мору
- 2023-10-27116
13.00 7. 13.45
13.50 8. 14.35
Група 1

IIIa

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-10-27116
14.40 9. 15.25
Група 1

IIIa

Сигурност и безбједност на мору
- 2023-10-27116