Дудић Саулачић Марија распоред

од 25.09.2023 до 01.10.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05

IVa

Поморско право II
- 2023-10-02119
12.10 6. 12.55

IVb

Поморско право II
- 2023-10-02119

Уторак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55

IVa

Поморско право II
- 2023-10-03120

Сриједа

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10

IVb

Поморско право II
- 2023-10-04108

Четвртак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05

IVa

Поморско право II
- 2023-10-05118
12.10 6. 12.55

IVb

Поморско право II
- 2023-10-05118

Петак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55

IVb

Поморско право II
- 2023-10-06118
13.00 7. 13.45

IVa

Поморско право II
- 2023-10-06118