Дудић Саулачић Марија распоред

од 04.12.2023 до 10.12.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05

IVa

Поморско право II
2023-11-20 - 119
12.10 6. 12.55

IVb

Поморско право II
2023-11-20 - 119

Уторак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55

IVa

Поморско право II
2023-11-21 - 120
ДАНАС

Сриједа

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10

IVb

Поморско право II
2023-10-18 - 108

Четвртак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05

IVa

Поморско право II
2023-11-09 - 118
12.10 6. 12.55

IVb

Поморско право II
2023-11-09 - 118

Петак

07.45 1. 08.30
08.35 2. 09.20
09.25 3. 10.10
10.30 4. 11.15
11.20 5. 12.05
12.10 6. 12.55

IVb

Поморско право II
2023-11-10 - 118
13.00 7. 13.45

IVa

Поморско право II
2023-11-10 - 118