1a распоред

од 28.11.2022 до 04.12.2022

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30

Кекић Снежана

Математика
109
08.35 2. 09.20

Ковачевић Бранислав

108
09.25 3. 10.10

Радовић Жарко

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
131
10.30 4. 11.15

Гобовић Јелена

Географија
115
11.20 5. 12.05

Радњић Живка

Енглески језик
112
12.10 6. 12.55

Франовић Милан

Физичко васпитање
SALA
13.00 7. 13.45

Лесјак Јелена

Физика
108

Уторак

07.45 1. 08.30

Лесјак Јелена

Физика
108
08.35 2. 09.20

Радовић Богдан

Теорија брода
119
09.25 3. 10.10

Матковић Милан

Техничка механика I
106
10.30 4. 11.15

Радовић Жарко

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
105
11.20 5. 12.05

Вујовић Витомир

Основе машинства
131
12.10 6. 12.55

Вујовић Витомир

Основе машинства
131
13.00 7. 13.45

Вујовић Витомир

Основе машинства
131

Сриједа

07.45 1. 08.30

Кекић Снежана

Математика
109
08.35 2. 09.20

Радњић Живка

Енглески језик
112
09.25 3. 10.10

Гобовић Јелена

Географија
115
10.30 4. 11.15

Радовић Богдан

Теорија брода
119
11.20 5. 12.05

Франовић Милан

Физичко васпитање
SALA
12.10 6. 12.55

Ковачевић Бранислав

116
13.00 7. 13.45

Четвртак

07.45 1. 08.30

Радовић Богдан

Теорија брода
119
08.35 2. 09.20

Радњић Живка

Енглески језик
112
09.25 3. 10.10
Група 1

Стругар Милош

Информатика
111
Група 2

Ботица Вељко

SALA
10.30 4. 11.15
Група 1

Стругар Милош

Информатика
111
Група 2

Ботица Вељко

SALA
11.20 5. 12.05
Група 1

Радоман Милош

SALA
Група 2

Стругар Милош

Информатика
111
12.10 6. 12.55
Група 1

Радоман Милош

SALA
Група 2

Стругар Милош

Информатика
111
13.00 7. 13.45

Петак

07.45 1. 08.30

Ђуровић Блажо

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
108
08.35 2. 09.20

Матковић Милан

Техничка механика I
130
09.25 3. 10.10

Вујовић Витомир

Основе машинства
131
10.30 4. 11.15

Вујовић Витомир

Основе машинства
131
11.20 5. 12.05

Кекић Снежана

Математика
109
12.10 6. 12.55

Ковачевић Бранислав

115