III1 распоред

од 02.10.2023 до 08.10.2023

Иди на тренутно
ДАНАС

Понедјељак

07.45 1. 08.30

Станковић Драгана

Математика
101
08.35 2. 09.20

Живковић Младен

Социологија
115
09.25 3. 10.10

Франовић Милан

Физичко васпитање
SALA
10.30 4. 11.15

Аврамовић Сања

Енглески језик
104
11.20 5. 12.05

Смоловић Божана

Управни поступак
130
12.10 6. 12.55

Пејчиновић Биљана

101
13.00 7. 13.45

Кекић Јована

Финансијско и спољнотрговинско пословање
130

Уторак

07.45 1. 08.30

Рајман Славица

117
08.35 2. 09.20

Аврамовић Сања

Енглески језик
104
09.25 3. 10.10

Станковић Драгана

Математика
101
10.30 4. 11.15

Лакчевић Мира

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
103
11.20 5. 12.05
Група 1

Смоловић Божана

Управни поступак
130
Група 2

Пејчиновић Биљана

109a
12.10 6. 12.55
Група 1

Пејчиновић Биљана

109a
Група 2

Смоловић Божана

Управни поступак
130
13.00 7. 13.45

Сриједа

07.45 1. 08.30

Смоловић Божана

Управни поступак
130
08.35 2. 09.20

Поповић Александра

Предузетништво
117
09.25 3. 10.10

Кекић Јована

Финансијско и спољнотрговинско пословање
117
10.30 4. 11.15

Лакчевић Мира

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
103
11.20 5. 12.05

Живковић Младен

Социологија
106
12.10 6. 12.55

Пејчиновић Биљана

117
13.00 7. 13.45

Перовић Наташа

130

Четвртак

13.50 8. 14.35

Рајман Славица

117
14.40 9. 15.25
Група 1

Рајман Славица

117
Група 2

Перовић Наташа

130
15.45 10. 16.30
Група 1

Рајман Славица

117
Група 2

Перовић Наташа

130
16.35 11. 17.20
Група 1

Перовић Наташа

130
Група 2

Рајман Славица

117
17.25 12. 18.10
Група 1

Перовић Наташа

130
Група 2

Рајман Славица

117
18.15 13. 19.00

Перовић Наташа

130

Петак

07.45 1. 08.30

Поповић Александра

Предузетништво
117
08.35 2. 09.20

Лакчевић Мира

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
103
09.25 3. 10.10

Аврамовић Сања

Енглески језик
104
10.30 4. 11.15

Франовић Милан

Физичко васпитање
SALA
11.20 5. 12.05

Станковић Драгана

Математика
101
12.10 6. 12.55

Кекић Јована

Финансијско и спољнотрговинско пословање
117