2b распоред

од 02.10.2023 до 08.10.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30

Матковић Милан

Термодинамика
131
08.35 2. 09.20

Ђуровић Блажо

Бродска електротехника, електроника и аутоматика II
105
09.25 3. 10.10

Кекић Снежана

Математика
109
10.30 4. 11.15

Никчевић Јелена

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
108
11.20 5. 12.05

Радњић Живка

Енглески језик
112
12.10 6. 12.55

Лесјак Јелена

Физика
108
13.00 7. 13.45

Пејовић Зоран

Физичко васпитање
SALA

Уторак

07.45 1. 08.30

Кекић Снежана

Математика
109
08.35 2. 09.20

Вујовић Витомир

131
09.25 3. 10.10

Радњић Живка

Енглески језик
112
10.30 4. 11.15

Никчевић Јелена

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
119
11.20 5. 12.05

Радовић Жарко

Машински елементи
108
12.10 6. 12.55

Ђуровић Блажо

Бродска електротехника, електроника и аутоматика II
105
13.00 7. 13.45

Сриједа

13.50 8. 14.35

Радовић Жарко

Машински елементи
131
14.40 9. 15.25

Радовић Жарко

Машински елементи
131
15.45 10. 16.30

Вујовић Витомир

131
16.35 11. 17.20

Вујовић Витомир

131
17.25 12. 18.10

Вујовић Витомир

131
18.15 13. 19.00

Вујовић Витомир

131

Четвртак

07.45 1. 08.30
Група 1

Стругар Милош

Информатика
111
Група 2

Сучевић Сњежана

Спорт II
TERETANA
08.35 2. 09.20
Група 1

Стругар Милош

Информатика
111
Група 2

Сучевић Сњежана

Спорт II
TERETANA
09.25 3. 10.10
Група 1

Ботица Вељко

Спорт II
TERETANA
Група 2

Стругар Милош

Информатика
111
10.30 4. 11.15
Група 1

Ботица Вељко

Спорт II
TERETANA
Група 2

Стругар Милош

Информатика
111
11.20 5. 12.05

Кекић Снежана

Математика
109
12.10 6. 12.55

Никчевић Јелена

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
106
13.00 7. 13.45

Матковић Милан

Термодинамика
109

Петак

07.45 1. 08.30

Лесјак Јелена

Физика
108
08.35 2. 09.20

Вујовић Витомир

131
09.25 3. 10.10

Ђуровић Блажо

Бродска електротехника, електроника и аутоматика II
115
10.30 4. 11.15

Пејовић Зоран

Физичко васпитање
SALA
11.20 5. 12.05

Радњић Живка

Енглески језик
112
12.10 6. 12.55

Матковић Милан

Термодинамика
109