2b распоред

од 28.11.2022 до 04.12.2022

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30

Ђуровић Блажо

Бродска електротехника, електроника и аутоматика II
131
08.35 2. 09.20

Матковић Милан

Термодинамика
105
09.25 3. 10.10

Мршуља Маја

Енглески језик
112
10.30 4. 11.15
Група 1

Стојановић Наташа

Информатика
110
Група 2

Ботица Вељко

Спорт II
SALA
11.20 5. 12.05
Група 1

Стојановић Наташа

Информатика
110
Група 2

Ботица Вељко

Спорт II
SALA
12.10 6. 12.55
Група 1

Ботица Вељко

Спорт II
SALA
Група 2

Стојановић Наташа

Информатика
110
13.00 7. 13.45
Група 1

Ботица Вељко

Спорт II
SALA
Група 2

Стојановић Наташа

Информатика
110

Уторак

07.45 1. 08.30

Тадић Ђурђина

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
131
08.35 2. 09.20

Вујовић Витомир

131
09.25 3. 10.10

Вукашиновић Аљоша

Математика
115
10.30 4. 11.15

Лесјак Јелена

Физика
108
11.20 5. 12.05

Радовић Жарко

Машински елементи
116
12.10 6. 12.55

Ђуровић Блажо

Бродска електротехника, електроника и аутоматика II
105
13.00 7. 13.45

Сриједа

13.50 8. 14.35
Група 1

Радовић Жарко

Машински елементи
131
Група 2

Гринер Ненад

131
14.40 9. 15.25
Група 1

Радовић Жарко

Машински елементи
131
Група 2

Гринер Ненад

131
15.45 10. 16.30

Вујовић Витомир

131
16.35 11. 17.20
Група 1

Вујовић Витомир

Radionica
Група 2

Гринер Ненад

Radionica
17.25 12. 18.10
Група 1

Вујовић Витомир

Radionica
Група 2

Гринер Ненад

Radionica
18.15 13. 19.00
Група 1

Вујовић Витомир

Radionica
Група 2

Гринер Ненад

Radionica

Четвртак

07.45 1. 08.30

Мршуља Маја

Енглески језик
105
08.35 2. 09.20

Вукашиновић Аљоша

Математика
131
09.25 3. 10.10

Лесјак Јелена

Физика
108
10.30 4. 11.15

Тадић Ђурђина

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
106
11.20 5. 12.05

Франовић Милан

Физичко васпитање
SALA
12.10 6. 12.55

Матковић Милан

Термодинамика
106
13.00 7. 13.45

Петак

07.45 1. 08.30

Вукашиновић Аљоша

Математика
101
08.35 2. 09.20

Вујовић Витомир

131
09.25 3. 10.10

Ђуровић Блажо

Бродска електротехника, електроника и аутоматика II
108
10.30 4. 11.15

Мршуља Маја

Енглески језик
120
11.20 5. 12.05

Тадић Ђурђина

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
112
12.10 6. 12.55

Матковић Милан

Термодинамика
118
13.00 7. 13.45

Франовић Милан

Физичко васпитање
SALA