1b распоред

од 27.03.2023 до 02.04.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30

Радовић Богдан

Теорија брода
119
08.35 2. 09.20

Матковић Милан

Техничка механика I
131
09.25 3. 10.10
Група 1

Стругар Милош

Информатика
111
Група 2

Радоман Милош

TERETANA
10.30 4. 11.15
Група 1

Стругар Милош

Информатика
111
Група 2

Радоман Милош

TERETANA
11.20 5. 12.05
Група 1

Сучевић Сњежана

Спорт I
TERETANA
Група 2

Стругар Милош

Информатика
111
12.10 6. 12.55
Група 1

Сучевић Сњежана

Спорт I
TERETANA
Група 2

Стругар Милош

Информатика
111
13.00 7. 13.45

Радњић Живка

Енглески језик
112

Уторак

07.45 1. 08.30

Ђуровић Блажо

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
105
08.35 2. 09.20

Вујовић Витомир

Основе машинства
106
09.25 3. 10.10

Матковић Милан

Техничка механика I
131
10.30 4. 11.15
Група 1

Мирановић Ристо

Основе машинства
Radionica
Група 2

Гринер Ненад

Radionica
11.20 5. 12.05

Кекић Снежана

Математика
109
12.10 6. 12.55

Ковачевић Бранислав

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
108
13.00 7. 13.45

Сриједа

07.45 1. 08.30

Радовић Богдан

Теорија брода
119
08.35 2. 09.20

Кекић Снежана

Математика
109
09.25 3. 10.10

Пејовић Зоран

Физичко васпитање
SALA
10.30 4. 11.15

Ковачевић Бранислав

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
101
11.20 5. 12.05

Лесјак Јелена

Физика
108
12.10 6. 12.55

Гобовић Јелена

Географија
115
13.00 7. 13.45

Четвртак

07.45 1. 08.30

Кекић Снежана

Математика
109
08.35 2. 09.20

Радовић Богдан

Теорија брода
119
09.25 3. 10.10

Пејовић Зоран

Физичко васпитање
SALA
10.30 4. 11.15

Гобовић Јелена

Географија
115
11.20 5. 12.05

Лесјак Јелена

Физика
108
12.10 6. 12.55

Радњић Живка

Енглески језик
112
13.00 7. 13.45

Петак

07.45 1. 08.30

Радњић Живка

Енглески језик
112
08.35 2. 09.20

Ковачевић Бранислав

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
119
09.25 3. 10.10
Група 1

Мирановић Ристо

Основе машинства
Radionica
Група 2

Гринер Ненад

Radionica
10.30 4. 11.15
Група 1

Мирановић Ристо

Основе машинства
Radionica
Група 2

Гринер Ненад

Radionica
11.20 5. 12.05
Група 1

Мирановић Ристо

Основе машинства
Radionica
Група 2

Гринер Ненад

Radionica
12.10 6. 12.55
Група 1

Гринер Ненад

Radionica
Група 2

Балић Стефан

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
Radionica
13.00 7. 13.45
Група 1

Гринер Ненад

Radionica
Група 2

Балић Стефан

Бродска електротехника, електроника и аутоматика I
Radionica