II1 распоред

од 15.04.2024 до 21.04.2024

Иди на тренутно
ДАНАС

Понедјељак

07.45 1. 08.30

Живковић Младен

Савремено одрастање
115
08.35 2. 09.20
Група 1

Стојановић Наташа

Информатика
110
Група 2

Смоловић Божана

Послови правног промета
117
09.25 3. 10.10
Група 1

Стојановић Наташа

Информатика
110
Група 2

Смоловић Божана

Послови правног промета
117
10.30 4. 11.15
Група 1

Пејчиновић Биљана

109b
Група 2

Стојановић Наташа

Информатика
110
11.20 5. 12.05
Група 1

Пејчиновић Биљана

109b
Група 2

Стојановић Наташа

Информатика
110
12.10 6. 12.55

Смоловић Божана

Послови правног промета
130
13.00 7. 13.45

Павловић Фридерика

Енглески језик
104

Уторак

07.45 1. 08.30

Франић Драгана

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
103
08.35 2. 09.20

Живковић Младен

Савремено одрастање
130
09.25 3. 10.10

Гобовић Јелена

Економско-саобраћајна географија
115
10.30 4. 11.15

Станковић Драгана

Математика
101
11.20 5. 12.05

Рајман Славица

Механизација на терминалима
117
12.10 6. 12.55

Павловић Фридерика

Енглески језик
104
13.00 7. 13.45

Перовић Наташа

Складиштење робе
130

Сриједа

07.45 1. 08.30

Рогановић Тијана

Економија саобраћаја
117
08.35 2. 09.20
Група 1

Рајман Славица

Механизација на терминалима
116
Група 2

Смоловић Божана

Послови правног промета
109a
09.25 3. 10.10
Група 1

Смоловић Божана

Послови правног промета
109a
Група 2

Рајман Славица

Механизација на терминалима
116
10.30 4. 11.15

Станковић Драгана

Математика
101
11.20 5. 12.05
Група 1

Перовић Наташа

Складиштење робе
130
Група 2

Пејчиновић Биљана

109a
12.10 6. 12.55

Гобовић Јелена

Економско-саобраћајна географија
115
13.00 7. 13.45

Четвртак

07.45 1. 08.30

Рогановић Тијана

Економија саобраћаја
117
08.35 2. 09.20

Килибарда Мирослав

Историја
105
09.25 3. 10.10

Станковић Драгана

Математика
101
10.30 4. 11.15

Франић Драгана

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
119
11.20 5. 12.05

Пејовић Зоран

Физичко васпитање
SALA
12.10 6. 12.55

Павловић Фридерика

Енглески језик
112
13.00 7. 13.45

Петак

07.45 1. 08.30

Франић Драгана

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
120
08.35 2. 09.20

Килибарда Мирослав

Историја
118
09.25 3. 10.10

Рогановић Тијана

Економија саобраћаја
117
10.30 4. 11.15

Гобовић Јелена

Економско-саобраћајна географија
115
11.20 5. 12.05

Рогановић Тијана

Економија саобраћаја
117
12.10 6. 12.55

Пејовић Зоран

Физичко васпитање
SALA