II1 распоред

од 27.03.2023 до 02.04.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30

Килибарда Мирослав

Историја
104
08.35 2. 09.20

Николић Тања

Економија саобраћаја
117
09.25 3. 10.10

Перовић Наташа

Складиштење робе
130
10.30 4. 11.15

Лакчевић Мира

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
103
11.20 5. 12.05

Станковић Драгана

Математика
101
12.10 6. 12.55

Гобовић Јелена

Економско-саобраћајна географија
115
13.00 7. 13.45

Гобовић Јелена

Економско-саобраћајна географија
115

Уторак

07.45 1. 08.30

Рајман Славица

Механизација на терминалима
112
08.35 2. 09.20

Станковић Драгана

Математика
101
09.25 3. 10.10
Група 1

Перовић Наташа

Складиштење робе
130
Група 2

Пејчиновић Биљана

117
10.30 4. 11.15

Франовић Милан

Физичко васпитање
SALA
11.20 5. 12.05

Радњић Живка

Енглески језик
112
12.10 6. 12.55
13.00 7. 13.45

Сриједа

07.45 1. 08.30

Беговић Лидија

Савремено одрастање
117
08.35 2. 09.20

Беговић Лидија

Савремено одрастање
117
09.25 3. 10.10

Лакчевић Мира

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
103
10.30 4. 11.15
Група 1

Стојановић Наташа

Информатика
110
Група 2

Смоловић Божана

Послови правног промета
114
11.20 5. 12.05
Група 1

Стојановић Наташа

Информатика
110
Група 2

Смоловић Божана

Послови правног промета
114
12.10 6. 12.55
Група 1

Смоловић Божана

Послови правног промета
114
Група 2

Стојановић Наташа

Информатика
110
13.00 7. 13.45
Група 1

Смоловић Божана

Послови правног промета
114
Група 2

Стојановић Наташа

Информатика
110

Четвртак

07.45 1. 08.30

Гобовић Јелена

Економско-саобраћајна географија
115
08.35 2. 09.20

Килибарда Мирослав

Историја
115
09.25 3. 10.10

Смоловић Божана

Послови правног промета
117
10.30 4. 11.15

Станковић Драгана

Математика
101
11.20 5. 12.05

Радњић Живка

Енглески језик
112
12.10 6. 12.55

Николић Тања

Економија саобраћаја
117
13.00 7. 13.45

Франовић Милан

Физичко васпитање
SALA

Петак

07.45 1. 08.30

Николић Тања

Економија саобраћаја
117
08.35 2. 09.20

Радњић Живка

Енглески језик
112
09.25 3. 10.10

Николић Тања

Економија саобраћаја
117
10.30 4. 11.15
Група 1

Рајман Славица

Механизација на терминалима
116
Група 2

Пејчиновић Биљана

109a
11.20 5. 12.05
Група 1

Рајман Славица

Механизација на терминалима
116
Група 2

Пејчиновић Биљана

109a
12.10 6. 12.55

Лакчевић Мира

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
103