IVb распоред

од 27.03.2023 до 02.04.2023

Иди на тренутно

Понедјељак

07.45 1. 08.30
Група 1

Радоман Милош

Спорт IV
SALA
Група 2

Раденовић Данко

Спорт IV
TERETANA
08.35 2. 09.20
Група 1

Радоман Милош

Спорт IV
SALA
Група 2

Раденовић Данко

Спорт IV
TERETANA
09.25 3. 10.10

Перановић Никола

108
10.30 4. 11.15

Мршуља Јован

Маневрисање бродом
118
11.20 5. 12.05

Павловић Фридерика

106
12.10 6. 12.55

Станковић Драгана

Математика
101
13.00 7. 13.45

Кордић Ивица

120

Уторак

07.45 1. 08.30

Павловић Фридерика

104
08.35 2. 09.20

Кордић Ивица

105
09.25 3. 10.10

Мршуља Јован

Маневрисање бродом
118
10.30 4. 11.15

Кордић Ивица

120
11.20 5. 12.05

Франић Драгана

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
118
12.10 6. 12.55

Перановић Никола

118
13.00 7. 13.45

Сриједа

07.45 1. 08.30
Група 1

Павловић Фридерика

N1
Група 2

Перановић Никола

SIMULATOR
08.35 2. 09.20
Група 1

Идризовић Горан

Маневрисање бродом
SIMULATOR
Група 2

Павловић Фридерика

N1
09.25 3. 10.10
Група 1

Стијеповић Радојица

Навигација IV
SIMULATOR
Група 2

Кордић Ивица

120
10.30 4. 11.15
Група 1

Стијеповић Радојица

Навигација IV
SIMULATOR
Група 2

Кордић Ивица

120
11.20 5. 12.05
Група 1

Стијеповић Радојица

Навигација IV
SIMULATOR
Група 2

Кордић Ивица

120
12.10 6. 12.55

Станковић Драгана

Математика
101
13.00 7. 13.45

Четвртак

07.45 1. 08.30

Стијеповић Радојица

Навигација IV
120
08.35 2. 09.20

Пејовић Зоран

Физичко васпитање
SALA
09.25 3. 10.10

Перановић Никола

105
10.30 4. 11.15

Франић Драгана

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
120
11.20 5. 12.05

Мршуља Јован

Маневрисање бродом
120
12.10 6. 12.55

Павловић Фридерика

130
13.00 7. 13.45

Кордић Ивица

120

Петак

07.45 1. 08.30

Франић Драгана

Црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност
106
08.35 2. 09.20

Пејовић Зоран

Физичко васпитање
SALA
09.25 3. 10.10

Мршуља Јован

Маневрисање бродом
118
10.30 4. 11.15

Павловић Фридерика

104
11.20 5. 12.05

Станковић Драгана

Математика
101
12.10 6. 12.55

Стијеповић Радојица

Навигација IV
120